PARTNERSTWO KACZAWSKIE

kwiecień 2008

W 2004 r. Klub Przyrodników z Świebodzina oraz Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" rozpoczęli projekt: Budowanie partnerstwa w planowaniu ochrony przyrody na przyszłym obszarze sieci Natura 2000 "Góry i Pogórze Kaczawskie" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach grantu Phare 2001, Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jego głównym celem było wypracowanie partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i biznesem oraz zaangażowanie lokalnych grup społecznych do aktywnego i konstruktywnego włączenie się w proces planowania zasad ochrony przyrody. Działania te przyniosły wiele pozytywnych rezultatów, ale przede wszystkim przyczyniły się do zawiązania Partnerstwa Gór i Pogórza Kaczawskiego i podpisania deklaracji wspólnego, partnerskiego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju "Kaczaw".

www.partnerstwokaczawskie.pl

Fajny projekt ?

Zapytaj o koszt podobnej strony

zadzwoń

tel. 888-116-514

...lub napisz

kontakt@lemonpixel.pl